خط مشی كیفیت

شركت آرتیستون صنعت بعنوان سازنده و وارد کننده انواع تجهیزات جا به جایی مواد از قبیل جرثقیل سقفی ، جرثقیل دروازه ای ، جرثقیل بازویی ، بالابر و وینچ در صنعت جا به جایی تجهیزات در داخل کارخانه ها و کارگاه های صنعتی به منظور ایجـاد قابلیت رقابت با شركتـ های سازنده در داخـل كشور و كشـورهای هم جوار و همچنـین افزایش رضایتمنـدی كلیه كارفرمایان طرف قـرارداد خود نسبت به استقرار سیستم مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9001 اقدام نموده است. شركت آرتیستون صنعت دستیابی به اهداف زیر ، و از جمله بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت كیفیت را سرلوحه كار خویش قرار داده است:

  • ایجاد قابلیت اندازه گیری هزینه, زمان و منابع پروژه‌های شركت،
  • برآورده سازی تعهدات و الزامات قراردادی،
  • جلب مشاركت سرمایه‌های انسانی در جهت بهبود مستمر پروژه ها،
  • بهره گیری از سرمایه‌های انسانی كارآمد و مؤثر،
  • استفاده از روش‌ها و تکنولوژی نوین در مطالعات و فعالیتها،
  • رعایت استاندارد های بین المللی.
  • رعایت ایمنی در کار و حفظ محیط زیست .

این خط مشی و اهداف تعیین شده مرتبط با آن در هر جلسه بازنگری مدیریت با استفاده از نظرات كارفرمایان و كاركنان و به منظور تداوم تناسب مورد بازنگری قرار می گیرد .

مدیران شرکت مسئول معرفی و حصول اطمینان از درک این خط مشی و اهداف مطرح شده آن در قسمت تحت مدیریت خود می باشند .

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

پشتیبان صنعت شما هستیم...

همواره در تلاش هستیم خدمات متفاوتی را به مشتریان خود ارائه نماییم .

محصولات

20