منشور اخلاقی

شرکت آرتیستون صنعت در راستای تعهد به اخلاقیات کسب وکار و اطمینان بخشیدن به ذینفعان و حفظ حریم خصوصی ، منشور اخلاقی خود را به شرح ذیل تدوین نموده است که عمل به مفاد آن جزء تعهدات تمامی کارکنان شرکت می باشد.

1- رعایت قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران را سرلوحه فعالیت های خویش قرار می دهیم.

2- به ارزش های اخلاقی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه پایبند می باشیم.

3- اطلاع رسانی و اشاعه فرهنگ و رشد صنعت خود را وظیفه خویش دانسته و در این راستا تلاش می کنیم.

4- دانش و مهارت خویش را در راستای رفاه جامعه بکار می گیریم.

5- رعایت ادب و نزاکت ، رفتار عادلانه و منصفانه در ارائه خدمات را از جمله وظایف خود می دانیم.

6- حضور فعال در محافل صنفی را جزء مسئولیت های خویش تلقی نموده و در این راستا کوشا هستیم.

7- مشتری را عامل بقاء و رشد خود می دانیم.

8- همواره نقش مشتری محوری را مد نظر قرار داده و مشتریان را شرکای تجاری خود می دانیم.

9- مشتریان خود را آگاه و انتخاب گر دانسته و جلب رضایت ایشان را یک دستاورد مهم تلقی می نماییم.

10- همواره نظرات و انتقادات مشتریان را برای بهبود خدمات سرلوحه کار قرار داده و خود را متعهد به پاسخگویی می دانیم.

11- همواره در شفاف سازی محدوده ی خدمات ارائه شده به مشتری کوشا هستیم.

12- مشتریان خود را از هر گونه تضاد منافع احتمالی که ممکن است در انجام خدمات برای ایشان پیش آید ، مطلع می سازیم.

13- همواره خود را امین مشتریان قرار داده و نسبت به اطلاعات ایشان امانت دار می باشیم.

14- ارائه خدمات را منطبق با نیاز کسب و کار مشتری انجام داده و همواره کیفیت محصولات و خدمات خود را تضمین می نمائیم.

15- ارائه خدمات فنی را در صورتی متعهد می شویم که از طریق دانش ، تجربه و یا آموزش ، مهارت های لازم را کسب نموده و محدودیتهای مربوط به ارائه آنها را نیز اعلام می نمائیم.

16- منافع سهامداران شرکت را با رعایت کامل امانتداری حفظ می نمائیم.

17- در جهت کار آفرینی و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر ، کوشا هستیم.

18- در جهت پرورش نیروهای جدید در صنعت خویش تلاش می کنیم.

19- در شرکت خود حفظ کرامات انسانی را نسبت به نیروی انسانی سرلوحه رفتارهای سازمانی قرار می دهیم.

20- کارکنان خود را در دستاوردهایمان سهیم می دانیم.

21- کارکنان خود را جزء اصلی ترین سرمایه های خویش تلقی نموده و همواره در راستای ارتقاء علمی ، تخصصی و اجتماعی ایشان بر اساس توانایی ها و استعداد ها در راستای اهداف شرکت کوشا هستیم.

22- کارکنان سایر همکاران را جزء سرمایه های آنها دانسته و با رفتار غیر حرفه ای و غیر اخلاقی سعی در جذب آنها نداشته باشیم.

23- حقوق مادی و معنوی کارکنان خود را محترم شمرده و در مقابل آن احساس مسئولیت می کنیم.

24- در ایجاد محیطی دوستانه و عادلانه جهت همکاری و ایجاد انگیزه ی فعالیت بیشتر برای کارکنان می کوشیم.

25- سعی در ایجاد سازمانی داریم که کارکنان به حضور در آن افتخار نمایند.

26- در کلیه ارتباطات حرفه ای خود نگرش برنده- برنده را مد نظر قرار می دهیم.

27- جهت رعایت حقوق و شأن همکاران ، به جای طرح نقاط ضعف دیگران توانایی های خود را صادقانه ارائه می نماییم.

28- سعی در اشاعه فرهنگ همکاری جمعی در قالب کنسرسیوم جهت حضور در بازارهای بزرگ تر را داریم.

29- ایجاد فرصت رشد برای شرکت های کوچک توسط شرکت های بزرگ را یک اصل اساسی در همکاری صنفی می دانیم.

30- در نظارت و بررسی کار بین همکار و کارفرما وظیفه شناس بوده و اصول حرفه ای را رعایت می نماییم.

31- برای دانش فنی همکاران ارزش قائل هستیم.

32- از محصور نمودن تجربه و دانش فنی خود پرهیز می نماییم.

33- به بازار همکاران توجه کرده و با ارائه خدمات مشاوره و یا نظارت ، ضمن ایجاد فرصت کسب و کار ، روابط همکاری را تقویت می کنیم.

34- در قراردادهای فیمابین احساس مسئولیت متقابل می نماییم.

35- در جذب بازار از رفتار غیر اصولی مانند تبانی پرهیز می کنیم.

پشتیبان صنعت شما هستیم...

همواره در تلاش هستیم خدمات متفاوتی را به مشتریان خود ارائه نماییم .

محصولات

20