چراغ هشدار حرکت جرثقیل

چراغ هشدار حرکت جرثقیل

چراغ هشدار حرکت جرثقیل که در انواع جرثقیل های کارگاهی مورد استفاده قرار می گیرد جهت آگاهی دیگر کارکنان در کارگاه در زمان حرکت های جرثقیل توسط اپراتور می باشد .

این تجهیز می تواند به اپراتور جرثقیل این امکان را بدهد که در زمان شروع انواع حرکت های جرثقیل و در شلوغی ها و صداهای ناشی از دیگر ماشین آلات سالن ها بتواند دیگر کارگران را از حرکت جرثقیل مطلع نماید و از برخورد قلاب جرثقیل و یا دیگر اجسامی که با جرثقیل جا به جا می شوند با کارگران حاضر در سالن جلوگیری نماید که این موضوع برای پیشگیری از هر نوع حادثه جانی و مالی برای کارفرمایان بسیار با اهمیت می باشد.

عملکرد چراغ هشدار حرکت جرثقیل بدین صورت است که در زمان حرکت طولی و یا عرضی جرثقیل چراغ به صورت روشن و خاموش شدن مداوم توجه دیگر کارگران را به حرکت جرثقیل جلب می کند و این امر باعث هوشیاری کارگران و جلوگیری از هر نوع برخورد اجسام و یا قلاب جرثقیل با کارگران می باشد.

این قطعه می تواند حفاظت و ایمنی نفرات حاضر در محصی کارگاه را بالا ببرد و جزء الزامات ایمنی کارگاه می باشد.

20