طراحی سازه

طراحی سازه

واحد فنی و مهندسی شرکت آرتیستون صنعت طراحی سازه های فلزی خود را مطابق استاندارد های بین المللی و با استفاده از نرم افزار حرفه ای کتیا CATIA انجام می دهد .

طراحی سازه بر اساس آیین نامه های بین المللی طراحی جرثقیل نظیر:

(انجمن آمریکایی سازندگان جرثقیل) – CMAA – Crane Manufacturers Association of America

(اتحادیه اروپایی سازندگان تجهیزات جا به جایی مواد) – FEM – Fédération Européenne des Métallurgistes

و رعایت کلیه اصول علمی در طرحی و محاسبه انجام می شود.

شرایط مختلف بهره برداری و بارگذاری تعریف وشبیه سازی میگردد و در بارگذاری های بحرانی مواردی نظیر تنش ،خستگی،تغییر شکل و جابجایی تحلیل ارتعاشی کمانشی و ناپایداری کنترل می شوند.

سازه جرثقیل بصورت نرم افزاری شبیه سازی می شود و رفتار آن در هنگام بارگذاریهای بحرانی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا از بروز هرنوع ایراد در محصول نهایی جلوگیری به عمل آید.

مهندسین ما همواره آماده مشاوره و ارائه اطلاعات فنی در خصوص استاندارد های طراحی انواع جرثقیل کارگاهی می باشند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر همواره می توانید با ما تماس بگیرید.

20