ضربه گیر لاستیکی

ضربه گیر لاستیکی

انواع ضربه گیر لاستیکی در سایز های مختلف در ابتدا و انتهای ریل حرکت طولی انواع جرثقیل سقفی دو پل ، جرثقیل سقفی تک پل ، جرثقیل دوازه ای دو پل ، جرثقیل دروازه ای تک پل ، جرثقیل نیمه دروازه ای دو پل ، جرثقیل نیمه دروازه ای تک پل ، جرثقیل ستونی بازویی و  جرثقیل سقفی آویز  قرار می گیرد و از هر نوع ضربه سازه پل در انتهای خط ریل جرثقیل ها جلوگیری می کند و از لرزش ها و صدا های ناهنجار ناشی از ضربه ها در ابتدا و انتهای سالن جلوگیری می کند.

20