آژیر شروع به کار جرثقیل

آژیر شروع به کار جرثقیل

بوق یا آژیر شروع به کار جرثقیل که در انواع جرثقیل کارگاهی مورد استفاده قرار می گیرد جهت آگاهی دیگر کارکنان در کارگاه در زمان حرکت های جرثقیل توسط اپراتور می باشد.

 این تجهیز می تواند به اپراتور جرثقیل این امکان را بدهد که در زمان شروع انواع حرکت های جرثقیل و در شلوغی ها و صداهای ناشی از دیگر ماشین آلات سالن ها بتواند دیگر کارگران را از حرکت جرثقیل مطلع نماید و از برخورد قلاب جرثقیل و یا دیگر اجسامی که با جرثقیل جا به جا می شوند با کارگران حاضر در سالن جلوگیری نماید.

 مسائل کنترل حفاظت و ایمنی برای پیشگیری از هر نوع حادثه جانی و مالی برای کارفرمایان بسیار با اهمیت می باشد.

20