منشور اخلاقی

شرکت آرتیستون صنعت در راستای تعهد به اخلاقیات کسب وکار و اطمینان بخشیدن به ذینفعان ، منشور اخلاقی خود را به شرح ذیل تدوین نموده است که عمل به مفاد آن جزء تعهدات تمامی کارکنان شرکت می باشد.

 

۱- رعایت قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران را سرلوحه فعالیت های خویش قرار می دهیم.

۲- به ارزش های اخلاقی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه پایبند می باشیم.

۳- اطلاع رسانی و اشاعه فرهنگ و رشد صنعت خود را وظیفه خویش دانسته و در این راستا تلاش می کنیم.

۴- دانش و مهارت خویش را در راستای رفاه جامعه بکار می گیریم.

۵- رعایت ادب و نزاکت ، رفتار عادلانه و منصفانه در ارائه خدمات را از جمله وظایف خود می دانیم.

۶- حضور فعال در محافل صنفی را جزء مسئولیت های خویش تلقی نموده و در این راستا کوشا هستیم.

۷- مشتری را عامل بقاء و رشد خود می دانیم.

۸- همواره نقش مشتری محوری را مد نظر قرار داده و مشتریان را شرکای تجاری خود می دانیم.

۹- مشتریان خود را آگاه و انتخاب گر دانسته و جلب رضایت ایشان را یک دستاورد مهم تلقی می نماییم.

۱۰- همواره نظرات و انتقادات مشتریان را برای بهبود خدمات سرلوحه کار قرار داده و خود را متعهد به پاسخگویی می دانیم.

۱۱- همواره در شفاف سازی محدوده ی خدمات ارائه شده به مشتری کوشا هستیم.

۱۲- مشتریان خود را از هر گونه تضاد منافع احتمالی که ممکن است در انجام خدمات برای ایشان پیش آید ، مطلع می سازیم.

۱۳- همواره خود را امین مشتریان قرار داده و نسبت به اطلاعات ایشان امانت دار می باشیم.

۱۴- ارائه خدمات را منطبق با نیاز کسب و کار مشتری انجام داده و همواره کیفیت محصولات و خدمات خود را تضمین می نمائیم.

۱۵- ارائه خدمات فنی را در صورتی متعهد می شویم که از طریق دانش ، تجربه و یا آموزش ، مهارت های لازم را کسب نموده و محدودیتهای مربوط به ارائه آنها را نیز اعلام می نمائیم.

۱۶- منافع سهامداران شرکت را با رعایت کامل امانتداری حفظ می نمائیم.

۱۷- در جهت کار آفرینی و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر ، کوشا هستیم.

۱۸- در جهت پرورش نیروهای جدید در صنعت خویش تلاش می کنیم.

۱۹- در شرکت خود حفظ کرامات انسانی را نسبت به نیروی انسانی سرلوحه رفتارهای سازمانی قرار می دهیم.

۲۰- کارکنان خود را در دستاوردهایمان سهیم می دانیم.

۲۱- کارکنان خود را جزء اصلی ترین سرمایه های خویش تلقی نموده و همواره در راستای ارتقاء علمی ، تخصصی و اجتماعی ایشان بر اساس توانایی ها و استعداد ها در راستای اهداف شرکت کوشا هستیم.

۲۲- کارکنان سایر همکاران را جزء سرمایه های آنها دانسته و با رفتار غیر حرفه ای و غیر اخلاقی سعی در جذب آنها نداشته باشیم.

۲۳- حقوق مادی و معنوی کارکنان خود را محترم شمرده و در مقابل آن احساس مسئولیت می کنیم.

۲۴- در ایجاد محیطی دوستانه و عادلانه جهت همکاری و ایجاد انگیزه ی فعالیت بیشتر برای کارکنان می کوشیم.

۲۵- سعی در ایجاد سازمانی داریم که کارکنان به حضور در آن افتخار نمایند.

۲۶- در کلیه ارتباطات حرفه ای خود نگرش برنده- برنده را مد نظر قرار می دهیم.

۲۷- جهت رعایت حقوق و شأن همکاران ، به جای طرح نقاط ضعف دیگران توانایی های خود را صادقانه ارائه می نماییم.

۲۸- سعی در اشاعه فرهنگ همکاری جمعی در قالب کنسرسیوم جهت حضور در بازارهای بزرگ تر را داریم.

۲۹- ایجاد فرصت رشد برای شرکت های کوچک توسط شرکت های بزرگ را یک اصل اساسی در همکاری صنفی می دانیم.

۳۰- در نظارت و بررسی کار بین همکار و کارفرما وظیفه شناس بوده و اصول حرفه ای را رعایت می نماییم.

۳۱- برای دانش فنی همکاران ارزش قائل هستیم.

۳۲- از محصور نمودن تجربه و دانش فنی خود پرهیز می نماییم.

۳۳- به بازار همکاران توجه کرده و با ارائه خدمات مشاوره و یا نظارت ، ضمن ایجاد فرصت کسب و کار ، روابط همکاری را تقویت می کنیم.

۳۴- در قراردادهای فیمابین احساس مسئولیت متقابل می نماییم.

۳۵- در جذب بازار از رفتار غیر اصولی مانند تبانی پرهیز می کنیم.