استخدام

جهت استخدام در واحد های مختلف مجموعه شرکت آرتیستون صنعت می توانید رزومه خود را برای ما از طریق ایمیل ارسال کنید.

 

نیروی انسانی مورد نیاز در واحد های مختلف به شرح ذیل می باشد:

 

مهندس مکانیک گرایش جامدات ( آقا و خانم )

مهندس سازه فلزی ( آقا )

مهندس برق ( آقا )

کارشناس بازاریابی و فروش ( خانم )

کمک حسابدار ( خانم )